Outline of the Philosophical Concept of the Child and the “Child in us”

Authors

  • Miriam Prokešová University of Ostrava, Faculty of Education, Department of Education and Adult Education, Czech Republic https://orcid.org/0000-0002-6980-8329

Keywords:

child, childhood, love, memories, Child in us

Abstract

In this article, an outline of the philosophical concept of the child is presented, based on the central idea that our childhood and the child we were is not a thing of the past, but is always present within us, at any age. This “Child in us” is not only our longing for love but is the very love that secretly persists within us. In our lives, we long for this love; we are constantly searching for that ancient “child within us”, mostly without knowing that we are always that child – love.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Deleuze, Gilles. 2006. Bergsonismus [Bergsonism]. Prague: Garamond.

Freud, Sigmund. 1946. Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. Gesammelte Werke, Bd. 10, 126–36. London: Imago. [First published: Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse 2, no. 6 (1914), 485–91]

Hříbková, Radka. 1998. Umělecko-filozofická koncepce dětství v tvorbě F. M. Dostojevského [The artistic-philosophical conception of childhood in the works of F. M. Dostoevsky]. Prague: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Husserl, Edmund. 1996. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie [The crisis of European sciences and transcendental phenomenology]. Prague: Academia.

Jaspers, Karl. 2000. Šifry transcendence [Ciphers of transcendence]. Prague: Vyšehrad.

Kerényi, Karl, and Carl Gustav Jung. 1993. Věda o mytologii [The science of mythology]. Brno: Tomáš Janeček Publishing House.

Lévinas, Emmanuel. 1997. Existence a ten, kdo existuje [Existence and the One who exists]. Prague: OIKOYMENH.

Patočka, Jan. 1990. Kacířské eseje o filosofii dějin [Heretical essays on the philosophy of history]. Prague: Academia.

Patočka, Jan. 1996. Filosofie výchovy [Philosophy of education]. In: Péče o duši I [Care for the soul I]. Prague: OIKOYMENH.

Prokešová, Miriam. 2018. Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství [Philosophical reflection of the concept of child and childhood]. Ostrava: Univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta.

Ricoeur, Paul. 2000. Křehká identita: Úcta k druhému a kulturní identita [Fragile identity: respect for the other and cultural identity]. Třebenice: Mlýn.

Starý, Rudolf. 1990. Potíže s hlubinnou psychologií: esejistická studie o analytické psychologii C. G. Junga [The Trouble with Depth Psychology: an essayistic study of analytical psychology C. G. Jung]. Prague: Prostor.

Downloads

Published

2022-11-20

How to Cite

Prokešová, Miriam. 2022. “Outline of the Philosophical Concept of the Child and the ‘Child in us’”. Theology and Philosophy of Education 1 (2):33–37. https://tape.academy/index.php/tape/article/view/16.

Issue

Section

Peer-reviewed Article

Categories