Teaching of Medical Students within the Provision of Medical Care in the Itibo Mission Hospital in Kenya

Adra Czech Republic / Kenya Development Co-operation Project

Authors

Keywords:

teaching medical students, medical ethics, holism, development co-operation, transcultural nursing, clinical practice, Kenya

Abstract

The aim of this article is to describe the preparation of students who go to the Itibo development co-operation project. This includes how clinical practice and medical ethics are taught as part of participating in this project in Kenya. We will try to explain the possible benefits for students and the importance of understanding multiculturalism in the provision of medical care.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ADRA. n.d. “Etický kodex zaměstnance a spolupracovníka ADRA, o.p.s.” [ADRA CR Ethical Codes]. Accessed April 6, 2023. https://adra.cz/o-nas/eticke-zasady-organizace-adra/.

Médecins sans Frontiérs. 2022. “Clinical guidelines – Diagnosis and treatment manual.” https://www.medbox.org/document/msf-clinical-guidelines-diagnosis-and-treatment-manual#GO.

Ministry of Medical Services. n.d. “Clinical Management and Referral Guidelines Volume II – Clinical Guidelines for Management and Referral of Common Conditions at Levels 2–3: Primary Care.” Ministry of Public Health & Sanitation. Accessed April 6, 2023. http://www.pascar.org/uploads/files/Kenya_-_Guidelines_incl_HTN_-_II.PDF.

Ministry of Public Health and Sanitation Kenya; Ministry of Medical Services. 2009. “Clinical Management and Referral Guidelines.” http://publications.universalhealth2030.org/ref/ed5b9b27323b2df1bd81f28ea46e56d4.

Červenková, Denisa. 2018. Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu [Ethics of intercultural and interreligious dialogue]. Prague: Karolinum.

Kutnohorská, Jana. 2013. Multikulturní ošetřovatelství [Multicultural nursing]. Prague: Grada Publishing.

Malý, Lukáš. 2021. “APPLICATION OF EVIDENCE BASED PRACTICE IN CLINICAL DECISIONMAKING IN THE FRAMEWORK OF PROVIDING CARE IN ITIBO HEALTH CENTRE IN KENYA (ADRA CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT CO-OPERATION PROJECT – KENYA).” In IX. International Nursing Symposium, Nursing research and evidence based practice. Sborník abstrakt. Ostrava: University of Ostrava.

Ptáček, Radek, and Petr Bartůněk (eds.). 2020. Naděje v medicíně [Hope in medicine]. Prague: Grada.

Malý, Lukáš. 2019. “Lékaři a studenti 3. lékařské fakulty ve Východní Africe” [Doctors and students of the 3rd Faculty of Medicine in East Africa]. Vita Nostra Revue. Časopis 3. lékařské fakulty 2019/3–4.

Malý, Lukáš. 2018. “Stáže studentů v keňském Itibo jiným pohledem” [Student internships in Itibo, Kenya from a different perspective]. Vita Nostra Revue. Časopis 3. lékařské fakulty 2018/4.

Ondrušová, Jiřina, Beáta Krahulcová et al. 2019. “Vybrané aspekty zdravotní problematiky a peče o seniory v oblastech Východní Afriky (Keňa, Uganda).” [Selected aspects of health and elderly care in East African regions (Kenya, Uganda)]. In Gerontologie pro sociální práci, 317–24. Prague: Karolinum.

Jonsen, Albert R. 2019. Klinická etika. Praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně [Clinical ethics]. Translated by Jaromír Matějek. Prague: Triton.

Princová, Květoslava. 2012. Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování [Introduction to foreign aid with an emphasis on the ethics of aid delivery]. Olomouc: Charitas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

United Nations. 1948. “Universal Declaration of Human Rights.” https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

Downloads

Published

2023-06-04

How to Cite

Malý, Lukáš. 2023. “Teaching of Medical Students Within the Provision of Medical Care in the Itibo Mission Hospital in Kenya: Adra Czech Republic / Kenya Development Co-Operation Project”. Theology and Philosophy of Education 2 (1):39–45. https://tape.academy/index.php/tape/article/view/22.

Issue

Section

Peer-reviewed Article

Categories